SOCRATES - COMENIUS

VZDĚLÁVACÍ PROGRAM
SOCRATES - COMENIUS

První projekt 2002 - 2005

Téma projektu: Kultura, architektura a krajina ve Střední a Severní Evropě na příkladu Polska, Finska a České republiky

PLÁN PROGRAMU

1. ARCHITEKTURA (školní rok 2002/2003)

2. KULTURA (školní rok 2003/2004)

3. KRAJINA (školní rok 2004/2005)


Druhý projekt 2007 - 2009

Téma projektu: Radosti a starosti v zemích EU na příkladu ČR, Finska, Itálie, Polska a Turecka
1) "ÓDA NA RADOST" - divadlo, hudba a tanec - komunikační prostředky mezi kulturami v EU
2) Jak pomáhá naše země ekologii v celé EU

1. "ÓDA NA RADOST" - DIVADLO, HUDBA A TANEC (školní rok 2007/2008)

2. JAK POMÁHÁ NAŠE ZEMĚ EKOLOGII V CELÉ EU (školní rok 2008/2009)