!!! Toto jsou staré neaktuální webové stránky školy. !!!

Aktuální stránky naleznete na adrese:

www.spsstavbrno.cz

 

 

Zajímavosti a aktuality můžete sledovat na facebooku Kudelka žije.

 

1. příčku v celosvětové soutěží 5. ročníku soutěže
INSPIRELI AWARDS & INSPIRELI COMPETITION (v kategorii HighSchool Design) obsadil student naši školy MARTIN SKOVAJSA

INSPIRELI AWARDS je největší mezinárodní soutěž studentů v architektuře, urbanistickém a krajinářském designu a interiérovém designu, která zapojila již 136 zemí.

Vyhlašujeme soutěž pro žáky 9. třídy zš
ARCHITEKTEM A STAVAŘEM NANEČISTO

Více informaci viz. leták níže.

14. ročník studentské soutěže Ytong celostátní kolo

V celostátním kole studentské soutěže Ytong obsadil  student naši školy Petr Klier 2. místo

14. ročník studentské soutěže Ytong regionální kolo Morava

V regionálním kole studentské soutěže Ytong obsadili studenti naši školy první tři místa:

1. místo
Doležalová Dagmar (třída S3B)

2. místo
Klier Petr (třída S3B)

3. místo
Král Daniel (třída S3A)

 

MARTIN SKOVAJSA a MARTIN MATOUŠEK
získali ocenění v celostátním kole soutěže King of Daylight pořádané firmou Velux

Dva z pěti oceněných nejlepších projektů v kategorii Rodinný dům jsou projekty studentů naší školy.


 

Velux 2019/20 vyhodnocení školního kola

Na konci května proběhlo vyhodnocení školního kola 16. ročníku soutěže King of Daylight od firmy Velux, kterého se pravidelně a úspěšně naše škola účastní. I přes distanční výuku projekt odevzdalo 21 studentů:
5 projektů do kategorie FREESTYLE a 16 projektů do kategorie RODINNÝ DŮM.
Výsledky a náhled na vítězné projekty můžete zhlédnout >>zde<<.
Rovněž jsou všichni zváni na on-line celostátní vyhodnocení soutěže 11.6.2020 (jednoduše kliknutím na pozvánku níže).

 

POČÍTAČE PROTI KORONAVIRU – NAŠE ŠKOLA SOUČÁSTÍ CELOSVĚTOVÉHO TÝMU

V rámci spolupráce s FAST VUT v Brně se naše škola zapojila do projektu folding@home, který v současné době pomáhá v boji proti Covid19 simulacemi proteinů. Nyní nevyužité počítače z našich učeben jsme poskytli vědcům ze Stanford University, kteří analyzují strukturu proteinů, jež viru umožní vstup do buňky. Simulace chování samotného proteinu totiž může významnou měrou přispět k vývoji léku proti Covid19. Díky projektu se již podařilo vytvořit 3D model klíčového proteinu.

Ve folding@home je nyní téměř 1 milion uživatelů aktivně přispívajících svojí výpočetní kapacitou. Výkon projektu je tak obrovský, že převyšuje výkon všech superpočítačů. Tým folding@vut.fast, k němuž jsme se se svými nejvýkonnějšími počítači připojili - 27 počítačů, resp. 341 procesorových jednotek - patří ke 3% nejlepších týmů na světě.

Samotný projekt vznikl před dvaceti lety na Stanford University, přičemž od počátku sloužil ke studiu proteinů. Před objevením koronaviru se projekt věnoval studiu pro boj s nemocemi jako jsou Alzheimerova choroba, Parkinsonova choroba nebo některé druhy rakovin. V době pandemie má koronavirus naprostou prioritu.

 

3D TISKÁRNY PROTI KORONAVIRU

V rámci boje proti Covid-19 nasadila naše škola všechny dostupné prostředky. Kromě výpočtů na folding@home tiskneme držáky na ochranné štíty pro zdravotníky.

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a investiční fondy OP Výzkum, vývoj a vzdělávání
Projekt: Podpora rozvoje střední půmyslové školy stavební brno

ARCHITEKTEM A STAVAŘEM NANEČISTO

Ve středu 12. února proběhlo vyhlášení soutěže Architektem a stavařem nanečisto, kterou vyhlásila naše škola pro žáky 9. tříd ZŠ. Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo 58 žáků, odevzdané modely i kresby překvapily vysokou architektonickou i funkční kvalitou. Cenu poroty obdrželo 15 prací, jako nejzdařilejší byla vybrána kuličková dráha Tomáše Kouřila ze ZŠ náměstí Míru Brno, architektonický návrh rodinného domu Adama Vágnera ze ZŠ Slovanské náměstí Brno a model bytového domu Tomáše Beránka ze ZŠ Pohořelice. Mezi další zajímavé nápady patřil skatepark, hobití dům, model srubu a vysílače, jednoduchá projektová dokumentace k studentskému domu nebo nákresy v perspektivě.

Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na setkání při studiu.

O soutěži se také můžete dozvědět na facebooku nebo v Brněnském deníku

 

FLORBAL - KB FLORBAL CHALLENGE - krajské kolo

Dne 22. 1. 2020 naši chlapci vyhráli krajské kolo florbalového turnaje, který je pořádán pod záštitou Českého florbalového svazu a generálním partnerem Komerční bankou. Turnaje se zúčastnilo celkem 10 týmů z Jihomoravského kraje. V dramatickém finále jsme zvítězili na samostatné nájezdy a postupujeme do republikového kola. Děkujeme za reprezentaci školy.

 

SOUTĚŽ CESTA NECESTA

V pátek 17. 1. 2020 během Dnů otevřených dveří proběhlo slavnostní vyhlášení fotografické soutěže pro žáky 6. - 9. tříd. Za organizaci soutěže na půdě školy děkujeme Sdružení pro výstavbu silnic. Všem oceněným ještě jednou gratulujeme.

 

SOUTĚŽ BEST IN ENGLISH

Vybraní studenti naší školy se zúčastnili soutěže Best in English, kterou připravila agentura Czech-Us a Institut Rozvoje Kompetencí. Mezinárodní soutěže se zúčastnilo 624 středních škol a 16462 studentů z 25 států. Vítězem se stala studentka z Estonska s 113 body. Naše škola obsadila pěkné 285. místo a nejlepší student Filip Kubíček z S4B získal krásných 100 bodů. Gratulujeme nejen jemu, ale i dalším úspěšným účastníkům, kteří v mezinárodní konkurenci obstáli. Všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci školy.

10 Top students are: Filip Kubíček  S4B, Tomáš Koudelka  DV4, Štěpán Daněk  R4, Viktor Kňazovčík  S2A, Erik Langr  DV2, Martin Kolbábek  S2B, Tereze Malinová  R4, Tomáš Horta  DV4, Daniela Vlková  S1B, Ivo Jeřábek  S2A

 

NOVÁ ÉRA STAVEBNICTVÍ JE TADY - 5 PLUS 2 a Mladá fronta DNES

pokračování - strana 3

 

Budoucnost ve stavebnictví

Na besedě se žáky základních škol mluvil ředitel naší školy o budoucnosti, která nás čeká v souvislosti s nedostatkem lidí s technickým vzděláním. Stavební firmy jsou hladové po absolventech stavebních škol. Řešením je probudit u mladých lidí zájem o studium oborů, které mají jistou budoucnost.

 

Od stavařiny ke kybernetice

Absolvent naší školy pplk. Tomáš Novák umožnil studentům nahlédnout do zákulisí naší armády a ukázal, jak může stavebnictví souviset s armádou a jak technické vzdělání nabízí nepřeberné množnosti uplatnění. Účastnil se několika zahraničních misí ve službách NATO. Např. v Afghánistánu pomáhal budovat infastruktukturu, nemocnice, školy apod. V současné době se věnuje kybernetické obraně našeho státu. Vhledem k tomu že se vše dnes ovládá přes počítače, budeme moci díky Tomášovi klidně spát, pokud by mělo dojít ke kybernetickému útoku na naši republiku.

 

Spolupráce naší školy s VUT FAST

Na naší škole proběhlo přátelské setkání našich vyučujících s panem děkanem, proděkany a vedoucími některých ústavů Fakulty stavební. Na tomto setkání jsme probírali konkrétní body naší vzájemné spolupráce.

 

Setkání absolventů po letech

Před padesáti lety usedli poprvé do svých lavic žáci S1B. Zde ve své učebně zavzpomínali s radostí na čas strávený na naší stavárně.

 

Soutěž ve stavbě mostů ze špejlí:

BRNĚNSKÝ deník.cz

noviny stisk

 

Adaptační kurzy 1. ročníku

V měsíci září se všichni studenti prvních ročníků zúčastnili adaptačního kurzu   v Lanovém centru v Brně. Program zajišťovali školení instruktoři. První den byl převážně seznamovací a stmelovací, druhý den absolvovali studenti samotné lezení.
Věříme, že studentům tyto dva dny pomohou k úspěšnému zahájení studia na naší škole.

 

Noviny METRO: Prohloubení spolupráce s VUT Fakultou stavební.


Celostátní soutěž „Soutěž o nejlepší projekt"

V celostatní soutěži pořádané společnosti Wienerberger s.r.o. získala naše škola dvě ceny.
Vítězem speciálního ocenění Tondach studentů 3. ročníku se stal Martin Matoušek.
V kategorii studentů 4. ročníků - projekt občanské stavby obsadil Luboš Sedláček 3.místo.

 

Celostátní soutěž „Život pod střechou"


Naše škola byla v celostátní soutěži pořádané společností Velux opět velice úspěšná a v konkurenci bezmála 300 projektů získala tři ceny. V kategorii Freestyle získal ocenění Jan Štangl a 3. místo Hana Němcová. V kategorii Rodinný dům získal ocenění Filip Zatloukal. Naše skola byla zároveň finančně odměněna za největší počet odevzdanych prací.

 

Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

je státní škola s právní subjektivitou, jejímž zřizovatelem je Jihomoravský kraj. Škola, založená v roce 1885, se svou více než stotřicetiletou tradicí v odborné přípravě a výchově studentů, patří mezi největší a nejznámější střední odborné školy v České republice. Na škole studuje okolo 500 žáků ve 20 třídách denní formy vzdělávání z širokého okolí Brna, od Svitavska na severu po Břeclavsko a Znojemsko na jihu Moravy. Absolventi naší školy se stali nejen vynikajícími odborníky ve stavitelství, v architektuře a v geodézii, ale i středoškolskými a vysokoškolskými učiteli.

Na naší škole se každý rok otevírá 5 tříd prvního ročníku čtyřleté denní formy vzdělávání celkem pro 150 žáků, z toho 4 třídy oboru Stavebnictví se 120 žáky a 1 třída oboru Geodézie a katastr nemovitostí s 30 žáky. Další informace je možno také získat na Veletrhu středních škol v Brně, který se každoročně koná vždy v měsíci listopadu na brněnském výstavišti, při Dnech otevřených dveří, které se pořádají v budově školy v lednu, případně na telefonním čísle 533 446 120.

Naše škola poskytuje studentům střední vzdělání zakončené maturitní zkouškou v následujících oborech vzdělání:

36-47-M/01 Stavebnictví (denní forma vzdělávání)

Žáci si mohou vybrat zaměření:

36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí (denní forma vzdělávání)

bez dalšího členění na jednotlivá zaměření.

Více o studijních oborech na naší škole »

Chcete-li se blíže seznámit s výukou oborů vzdělání Stavebnictví a Geodézie a katastr nemovitostí na naší škole a s uplatněním absolventů těchto oborů v praxi, podívejte se prosím na připojená krátká videa:

Stavebnictví: http://www.infoabsolvent.cz/VideoObory/Video/3647M01
Geodézie a katastr nemovitostí:   http://www.infoabsolvent.cz/VideoObor/Video/3646M01

Na škole jsou vytvořeny dobré personální, prostorové i materiálnětechnické podmínky pro výuku obou oborů vzdělání. Žáci mohou studovat jeden ze dvou na škole vyučovaných cizích jazyků: anglický nebo německý. Ve třídách oboru stavebnictví je jako povinný výběrový předmět zaveden i druhý cizí jazyk. Výuka odborných předmětů obou studijních oborů je orientována na využití nejmodernější výpočetní techniky. Škola má šest učeben výpočetní techniky s připojením k internetu, rýsovny, laboratoře a další odborné učebny. Výuce tělesné výchovy slouží sportovní hala, tělocvična a posilovna. Rozměry haly umožňují, aby v ní byly hrány košíková, odbíjená, házená, tenis, sálová kopaná, nohejbal, florbal, korfbal. V objektu školy je tělocvična vybavená kompletní sadou gymnastického nářadí, pěti stoly na stolní tenis, brankami na florbal a posilovna vybavená množstvím posilovacích strojů a nářadím pro kondiční kulturistiku. Na dvoře školy je sportovní hřiště s umělým povrchem (hřiště pro odbíjenou). Sportovní areál školy mohou žáci využívat i po vyučování, stejně jako učebny s internetem.

Od školního roku 2001/2002 se naše škola zařadila do celoevropského vzdělávacího programu „Socrates – Comenius“, což v praxi znamená spolupráci vybraných tříd a žáků se školami obdobného zaměření v Polsku a Finsku, v Itálii a Turecku. Spolupráce na projektu byla ukončena v roce 2009.

Obědy pro žáky školy jsou vydávány ve školní jídelně. V budově školy je rovněž kantýna. Prodávají se v ní potraviny, výrobky studené kuchyně a nealkoholické nápoje. Sortiment kantýny doplňují prodejní automaty teplých a studených nápojů, cukrovinek a baget.

Naše škola nemá vlastní domov mládeže. K celotýdennímu ubytování mimobrněnských žáků využívá kapacit, které nabízejí domovy mládeže jiných brněnských středních škol a učilišť.

Protože je SPŠ stavební v Brně zařazena do sítě státních škol, neplatí její žáci školné.

 

Ve 

středu 12. února proběhlo vyhlášení soutěže Architektem a stavařem nanečisto, kterou vyhlásila naše škola pro žáky 9. tříd ZŠ. Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo 58 žáků, odevzdané modely i kresby překvapily vysokou architektonickou i funkční kvalitou. Cenu poroty obdrželo 15 prací, jako nejzdařilejší byla vybrána kuličková dráha Tomáše Kouřila ze ZŠ náměstí Míru Brno, architektonický návrh rodinného domu Adama Vágnera ze ZŠ Slovanské náměstí Brno a model bytového domu Tomáše Beránka ze ZŠ Pohořelice. Mezi další zajímavé nápady patřil skatepark, hobití dům, model srubu a vysílače, jednoduchá projektová dokumentace k studentskému domu nebo nákresy v perspektivě.

 

Všem účastníkům děkujeme a těšíme se na setkání při studiu.

 

O soutěži se také můžete dozvědět na facebooku: