Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Náhradní termín: 23. června 2020

Ochrana zdraví v průběhu přijímacích zkoušek.pdf
Čestné prohlášení.pdf


I. kolo  přijímacího  řízení  pro  školní  rok  2020/2021

Kritéria přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 budou upřesněna a zveřejněna do 31. 1. 2020.

KRITÉRIA  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ
V přijímacím řízení ředitel školy hodnotí u uchazečů následující skutečnosti:
a)    znalosti uchazeče vyjádřené hodnocením na vysvědčeních z předchozího vzdělávání,
b)    výsledky jednotné přijímací zkoušky a
c)    další skutečnosti, které osvědčují vhodné schopnosti, vědomosti a zájmy uchazeče (předmětové olympiády, sportovní úspěchy, jazykové zkoušky, vysvědčení ze ZUŠ, soutěž "Architektem a stavařem nanečisto", apod.)

 

Uchazeči konají centrálně zadávanou jednotnou písemnou přijímací zkoušku z českého jazyka a z matematiky (CERMAT).
Termín konání: pondělí 8. 6. 2020
https://prijimacky.cermat.cz/menu/jednotna-prijimaci-zkouska/zakladni-informace/termin-a-misto-konani-jednotnych-testu

 

Přijímací řízení pro školní rok 2020/2021

Počet přijímaných žáků v denní formě vzdělávání:

Kód oboru
Obor Bude přijato
36-47-M/01 Stavebnictví 120
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí 30

Uzávěrka přihlášek pro I. kolo přijímacího řízení je do 2. března 2020.


Další informace:
https://prijimacky.cermat.cz/


Více o těchto studijních oborech »