Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

I. KOLO  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ  PRO  ŠKOLNÍ  ROK  2020/2021

Počet přijímaných žáků v I. kole přijímacího řízení:
36-47-M/01 Stavebnictví    120
36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí    30

Podle § 60 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odbornéma jiném vzdělávání (školského zákona), v platném znění, stanovil ředitel Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace níže uvedená kritéria pro I. kolo přijímacího řízení denní formy oboru vzdělání
36-47-M/01 Stavebnictví a 36-46-M/01 Geodézie a katastr nemovitostí.

KRITÉRIA  PRO I. KOLO  PŘIJÍMACÍHO  ŘÍZENÍ
Kritéria přijímacího řízení.pdf