Obory vzdělávání na naší škole

 

 

Na naší škole se vyučují následující obory a zaměření:

 

 

 

 

Obor Zaměření
Stavebnictví Pozemní stavby S
Rekonstrukce staveb a architektura R
Inženýrské stavby:
Dopravní stavby D
Vodohospodářské stavby V
Geodézie a katastr nemovitostí Geodézie a katastr nemovitostí G

Pro více informací o jednotlivých oborech a zaměřeních klikněte na název požadovaného oboru či zaměření výše, nebo použijte žluté podmenu nalevo.

Studenti oboru Stavebnictví se podle zaměření dělí od 3. ročníku. Závazně si žáci zaměření vybírají na konci 2. ročníku, ale předběžně se zaměření vybírají již při podání přihlášky ke studiu. Přestože mají všechna zaměření oboru v prvních dvou ročnících společný učební plán, je z pedagogického i organizačního hlediska vhodné, aby byli žáci rozděleni do tříd podle jednotlivých zaměření již od prvního ročníku.
Více informací o přihlášce ke studiu a jak ji vyplnit »

Rozhodli jste se pro naši školu? Pokračujte k části věnované podmínkám přijetí

Uplatnění absolventů

O absolventy obou oborů a všech zaměření SPŠ stavební v Brně je na trhu práce značný zájem, který vysoce převyšuje nabídku. Naše škola pravidelně vyřizuje požadavky řady projekčních i dodavatelských firem na naše absolventy pro obsazení kvalifikovaných funkcí. Za všechny jmenujme např. Dopravní a inženýrské stavitelství, spol. s r.o. Brno, Správa a údržba silnic JmK, Průmyslové stavby Brno a řadu dalších menších firem. S žádostí o mladé projektanty se na nás každoročně obrací akciová společnost Kovoprojekta Brno.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v bakalářském a magisterském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro Stavební fakultu VUT či ČVUT stejného nebo příbuzného studijního oboru. Velmi často také volí studium na fakultách architektury. Při přijímacích zkouškách na Stavební fakultu VUT dosahují velmi dobrých výsledků.