Zaměření

Rekonstrukce staveb a architektura

oboru Stavebnictví

Toto zaměření vychází ze stejného odborného základu jako Pozemní stavitelství. Tento základ prohlubuje a doplňuje o další disciplíny související s obnovou stavebních objektů a jejich okolí. Obor se přizpůsobuje současným požadavkům na stavebnictví, které dává přednost rekonstrukci stávajícího stavebního fondu před novou výstavbou. Větší důraz je kladen na znalosti architektury a původních stavebních technologií a konstrukčních postupů. Atraktivní je možnost podílet se na záchraně památkových objektů.

Uplatnění absolventů

Absolventi jsou připraveni pro činnost ve funkcích středních technickohospodářských pracovníků v oblasti přípravy, projektování a realizace obnovy a modernizace stavebních objektů. Mohou se uplatnit i v památkové péči, v odborech územního plánování a urbanismu i v oblasti ochrany životního prostředí.

Po úspěšném vykonání maturitní zkoušky může absolvent naší školy pokračovat v bakalářském nebo magisterském studiu na vysoké škole, popřípadě ve studiu na vyšší odborné škole. Absolventi naší školy se nejčastěji rozhodují pro Stavební fakultu VUT či ČVUT stejného nebo příbuzného studijního oboru. Velmi často také volí studium na fakultách architektury. Při přijímacích zkouškách na Stavební fakultu VUT dosahují velmi dobrých výsledků.