Zaměření

Inženýrské stavby: Dopravní stavby

oboru Stavebnictví

Zaměřuje se na celou škálu dopravních staveb a konstrukcí v současné době aktuálních, to znamená stavby silnic, dálnic, železničních sítí a jejich vzájemné návaznosti z hlediska koncepce dopravy. Absolvent tohoto studijního oboru získá vědomosti v oblasti projektování a údržby silničních komunikací a dálnic, v oblasti výstavby a rekonstrukce železniční sítě a teoretické základy výstavby letišť. Je též připraven pro stavby inženýrské, spjaté s dopravou (mosty a tunely) jak po stránce projektové, tak z hlediska údržby.

Uplatnění absolventů

Uplatnění absolventů při přípravě, projektování a realizaci staveb silniční a železniční sítě, při výstavbě mostů, podzemních staveb, parkovišť, garáží, odstavných ploch apod., je velmi široké. Absolventi se uplatní v praxi také jako referenti stavebních úřadů, na silničních a drážních správách.

>> Prohlédněte si prezentaci oboru ve formátu PPT nebo PDF <<