Obor Geodézie a katastr nemovitostí

>> Prohlédněte si presentaci oboru ve formátu ppt nebo pdf<<

Toto zaměření poskytne žákům základní technické znalosti a odborné dovednosti v těchto oblastech:

Uplatnění absolventů

V praxi naleznou absolventi oboru geodézie uplatnění při měřických, výpočetních a zobrazovacích pracích pro tvorbu podkladů pro projektovou činnost, katastrálních a účelových map, při vyhotovování geometrických plánů a vytyčování hranic pozemků, při vedení katastru nemovitostí na katastrálních úřadech a pracovištích, ve velkých geodetických firmách i v malých projekčních a zeměměřických kancelářích. Uplatní se na kartografických a fotogrammetrických pracovištích i na pracovištích, kde se vytvářejí informační systémy měst a správců inženýrských sítí. Jsou zaměstnáváni též ve státní správě, u advokátních kanceláří a realitních kanceláří a v odvětvích, která se vztahují k nemovitostem a právním úkonům s nimi. Absolventi se uplatní také přímo ve stavebních firmách, kde vytyčují stavby a zaměřují jejich skutečnou realizaci. Pracovní tým vytvářejí dvě až tři osoby, polovina prací se uskutečňuje v terénu, přeprava je nejčastěji osobním vozidlem a pří sběru a zpracování dat se používají nejmodernější měřící a počítačová vybavení. Absolventi mohou získat živnostenské oprávnění, pokračovat ve studiu na vysoké škole a následně se stát osobami oprávněnými pro ověřování výsledků geodetické činnosti ( odpovědnými geodety ).