Zaměření

Inženýrské stavby: Vodohospodářské stavby

oboru Stavebnictví

Zaměření na všechny druhy vodohospodářských staveb: vodovodní sítě a úprava vody, stokování a čištění městských odpadních vod, úprava toků, přehrady, rybníky, odvodňování a zavlažování pozemků. V současné době vychází z úzkého sepětí s rozvojem a ochranou životního prostředí. Studium je v potřebném rozsahu doplněno o všechny hlavní konstrukce pozemního stavitelství a znalosti technologických postupů ve stavební výrobě a dopravě. Absolvent má široké uplatnění nejen ve vodohospodářských podnicích, ale i v geologickém průzkumu, geodetických kancelářích, ve stavebních podnicích a některých odborech státní správy. Absolvování oboru poskytuje i dobré předpoklady pro vysokoškolské studium.

Uplatnění absolventů

Absolventi se mohou velmi perspektivně uplatnit při přípravě, projektování i výstavbě nových hrází a nádrží, při regulacích a úpravách koryt řek apod. Uplatní se také v profesích projektantů a techniků na stavbách čistíren odpadních vod, při zajišťování zdrojů pitné vody, při výstavbě kanalizační sítě. Uplatnění naleznou i v provozu vodohospodářských děl a zařízení (přehrad, vodáren aj.).

 

>> Prohlédněte si presentaci oboru ve formátu  ppt nebo pdf <<