PROFILOVÉ ZKOUŠKY

Obor Stavebnictví 36-47-M/01

Pozemní stavitelství

POS - zaměření pozemní stavby.pdf
POS - zaměření rekonstrukce staveb a architektura.pdf

Dopravní stavby

DOS.pdf

Vodohospodářské stavby

VOS a ZVS.pdf

Obnova budov

OBB.pdf

Stavební konstrukce

STK.pdf

Anglický jazyk

ANJ.pdfObor Geodézie a katastr nemovitostí 36-46-M/01

Geodézie

GEO.pdf

Mapování

MAP.pdf

Anglický jazyk

ANJ.pdf