Školní seznam děl z českého jazyka a literatury

Z tohoto seznamu si každý student podle platných kritérií sestaví vlastní seznam literárních děl, z něhož si pak u maturitní zkoušky losuje pracovní list - zadání ústní zkoušky z českého jazyka. Na této stránce je k dispozici i aplikace, v níž si lze svůj seznam literárních děl vytvořit ("naklikat").

Přístup k aplikaci

seznam děl cjl 21.pdf

 

Kritéria pro výběr

Celkem
20
Světová a česká literatura do konce 18. století minimálně 2
Světová a česká literatura 19. století minimálně 3
Světová literatura 20. a 21. století minimálně 4
Česká literatura 20. a 21. století minimálně 5

Minimálně dvěma literárními díly musí být v seznamu žáka zastoupena próza, poezie i drama. Žákovský seznam může obsahovat maximálně dvě díla od jednoho autora. Seznam literárních děl, z něhož si žák vybírá, sestavuje škola.
Minimální celkový počet nabízených literárních děl je 60, horní hranice není stanovena.