Metodik prevence sociálně patologických jevů

Mgr. Jiří Herber

úřední hodiny: úterý    11.00-12.00
čtvrtek 12.00-13.00 (kabinet č. 252)
(v případě potřeby dle domluvy)
kontakt: herber@spsstavbrno.cz
533 446 144

Standardní činnosti školního metodika prevence jsou vymezeny právním předpisem - vyhláškou č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních. Školní metodik prevence vykonává činnosti metodické, koordinační, informační a poradenské. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

Náplň práce školního metodika prevence

Krizový plán školy